สถานประกอบการที่สมัครใช้บริการ

34


สถานประกอบการ

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน 121 ตำแหน่ง
จำนวนที่เปิดรับ 366 อัตรา

ผู้สมัครงานที่สมัครใช้บริการ

854


คน

ข้อมูลการสมัครและสัมภาษณ์งาน

ผู้สมัครและสัมภาษณ์ 842
โปรดระบุคำค้นหา

ประกาศรับสัมภาษณ์งาน

บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด
ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/แคชเชียร์และส่งเสริมการขาย
1. งานขายสินค้าประจำร้านหมูวีพี2. รับผิดชอบดูแลความสะอาดภายในร้าน เปิด ปิด ร้านหมูวีพี3. ดูแลความเรี

10 ตำแหน่ง

บริษัทวีอาร์ ทีม เซอร์วิส จำกัด
Information Technology (IT)
ทำงานด้าน IT Helpdesk หรือ IT Support Webคุณสมบัติผู้สมัคร1. มีใจรักในงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีม

1 ตำแหน่ง